Peace
Planet
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces van leren en verbeteren. Frans Muller Benelux heeft een aantal keren haar totale MVO blauwdruk in kaart gebracht. Daarin deden we het al heel goed en zien we een positieve ontwikkeling. We toetsen dit door gebruik te maken van de 5 duurzame P’s. In afzonderlijke gesprekken met leveranciers/partners stellen wij bij elk (nieuw) product de milieu impact vraag. CO2-belasting is daarmee zeker een toegevoegd beslispunt naast innovatie, kwaliteit, ergonomie en prijs. Ondertussen blijven we werken aan specifieke manieren om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen. We kijken er naar uit wat u hiervan vindt. Op die manier kunnen we stap voor stap leren en verbeteren.

  • Steunen van goede doelen
  • Leveranciers stimuleren op gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen
  • Goede klachtenafhandeling
  • Lid van MVO Nederland
  • Drukwerk op FSC papier
  • Fair Wear Foundation